ปานามา ดินแดนความสุขหลากรูปแบบ

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Saturday, February 22, 2020 - 17:31

ปานามา ดินแดนความสุขหลากรูปแบบ

ปานามา (Panama) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ตั้งแต่ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าบนบก ไปจนถึงความหลากหลายของปะการังและความหลากสีสันของสัตว์ทะเล ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภูมิประเทศแบบช่องแคบที่ขนาบข้างด้วยสองมหาสมุทรใหญ่อย่างมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean) และมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) ที่ต่างก็มีส่วนสร้างดินแดนนี้ให้มีสีสัน

ความหลากหลายทางธรรมชาติของปานามา Cr.pic.: Chema Photo on Unsplash

ความหลากหลายนี้ยังรวมไปถึงผู้คน วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผสมกลมกลืนกันอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ ซึ่งมีทั้งความเก่าแก่ของยุคโบราณและความทันสมัยของเมืองท่าในยุคนี้ นั่นเป็นเพียงตัวอย่างของความหลากหลายบนดินแดนนี้ ที่มีมากกว่าแค่เรื่องของการขุดคลองปานามาอันเป็นโครงการวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เรารู้จักกันดี 

ฐานทัพแรกแห่งการล่าอาณานิคม


Panamá Viejo หรือ Old Panama Cr.pic.: https://en.wtcf.org.cn/

ปานามาถือเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์สำคัญต่อทวีปอเมริกา แหล่งสัมผัสประวัติศาสตร์ที่เราอยากแนะนำว่าต้องแวะไปเป็นอันดับแรกก็คือ Panamá Viejo หรือแปลว่า Old Panama นั่นเอง นี่คือเขตเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ชายขอบของเมืองหลวงปานามา ซิตี้   เมืองเก่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานอันสำคัญ เพราะนี่คือเมืองแห่งแรกสุดที่ชาวยุโรปมาก่อตั้งขึ้นในทวีปอเมริกา ในช่วงที่ยุคเริ่มต้นของการล่าอาณานิคมนั่นเอง 

เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1519 โดยชาวสเปน Pedro Arias Dávila และมีผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากยุโรปราว 100 คน แทนที่ 2 เมืองท้องถิ่นเดิมอย่าง Santa María la Antigüa del Darién และ Acla หลังจากนั้น 2 ปีก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองในอาณัติของราชอาณาจักรสเปน เพื่อเป็นฐานหลักในการเริ่มต้นแผ่ขยายอำนาจการล่าอาณานิคมในแถบทวีปอเมริกาใต้ทั้งยังใช้เป็นสถานที่หลักในการเก็บรักษาทองคำและเงินที่ยึดมาได้และใช้เป็นท่าเรือหลักในการลำเลียงทรัพย์สมบัติมีค่าเหล่านี้เพื่อส่งกลับไปยังสเปน เมืองนี้จึงกลายเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของเส้นทางการค้าในแถบทวีปอเมริกาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้


เมืองใหม่ที่บริเวณ Casco Viejo  Cr.pic.: Juan Marin on Unsplash

ราวช่วงกลางศตวรรษที่ 17 เพราะมีการย้ายถิ่นฐานไปตั้งเมืองใหม่ที่บริเวณ Casco Viejo หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Casco Antiguo ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก เมือง Panamá Viejo จึงถูกทอดทิ้งให้เสื่อมโทรมและกลายเป็นซากปรักหักพัง ในขณะที่ Casco Antiguo ก็พัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยตึกรามบ้านช่องมากมาย และกลายเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ (Historic District) ที่มีอาคารกว่า 800 หลังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

เสน่ห์ของย่านนี้คือการผสมผสานกันระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือการสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมหลากสไตล์ที่ผสมผสานตั้งแต่ชาติสเปน ฝรั่งเศส ไปจนถึงอเมริกัน มีสีสันของวัฒนธรรมที่หลากหลายกลมกลืนกันมากมายตั้งแต่สไตล์แคริบเบียน อาร์ตเดกโค (Art Deco) โคโลเนียล (Colonial) ไปจนถึงสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป แหล่งเมืองประวัติศาสตร์นี้ก็เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญๆ มากมาย เช่น Salón Bolivar, the National Theater (สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1908) Las Bóvedas หรือแม้แต่จัตุรัส Plaza de Francia ให้เราได้เที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน


 Casco Viejo Museums Cr.pic.: https://www.magnoliapanama.com/

เขตเมืองเก่า Panamá Viejo นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1997 และเขตเมืองประวัติศาสตร์ Casco Antiguo นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนต่อมาในปี ค.ศ.2003 ซึ่งปัจจุบันทั้งสองเป็นมรดกโลกภาพใต้ชื่อเดียวกันว่า Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทรงคุณค่ามากมายที่บอกเรื่องราวของเมืองแห่งแรกที่ชนชาติยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกายุคล่าอาณานิคม 

สัมผัสตำนานคลองปานามา


Photo by Sean Thoman on Unsplash

สิ่งที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศปานามาที่ทุกคนทั่วโลกต่างรู้จักกันดีก็คือ คลองปานามา (Panama Canal) นั่นเอง คลองนี้เป็นคลองที่ขุดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) กับ มหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean) บริเวณช่องแคบปานามา (Isthmus of Panama) ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินที่แคบที่สุดของทวีปอเมริกา แถมยังอยู่ตอนกลางของทวีป ซึ่งการขุดคลองในครั้งนี้ช่วยย่นระยะทางการเดินเรือจากเดิมที่ต้องล่องเรืออ้อมลงทางใต้ไปจนถึงสุดทวีปอเมริกาใต้มาเป็นการตัดผ่านทางลัดตรงจุดนี้ซึ่งช่วยประหยัดเวลากว่ามากและลดระยะทางได้กว่า 22,500 กม. เลยทีเดียว


Jasper van Stratum,  https://www.youtube.com/watch?v=sbjjPkA05qw

คลองปานามา (Panama Canal) ถือเป็นผลงานวิศวกรรมโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองท่าสำคัญอย่าง ปานามาซิตี้ (Panama City) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้เมืองใหญ่เมืองไหนของโลกเช่นกัน ในขณะที่ปานามาซิตี้ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้ แต่ยุคโบราณเมืองนี้ก็เคยเป็นเมืองท่าสำคัญมาก่อนเช่นกัน เพราะนี่คือถิ่นที่สถาปนาเป็นเมืองแห่งอาณานิคมสเปนเป็นแห่งแรกในทวีปอเมริกาใต้ ก่อนที่การล่าอาณานิคมจะแผ่ไปทั่วทั้งทวีปในบริเวณนี้ และเป็นเมืองท่าสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นโกดังรักษาสมบัติก่อนที่จะส่งกลับไปยังสเปนอีกด้วย ซึ่งจิตวิญญาณแห่งการเป็นเมืองท่าอันรุ่งเรืองต่างก็ฝังรากลึกในดินแดนนี้มานานแสนนาน และทำให้ประเทศนี้เต็มไปด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบที่หลอมรวมจนสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวของตนขึ้นมา

ปานามาซิตี้ (Panama City)  Photo by Yosi Bitran on Unsplash

อันที่จริงแนวความคิดในการขุดคลองนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่ 16 แล้ว แต่มีการเริ่มก่อสร้างจริงครั้งแรกในปี ค.ศ.1880 โดยผู้เริ่มต้นโครงการนี้ก็คือบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส แต่โครงการก็ล้มเหลวระหว่างทาง รวมถึงมีแรงงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สิ้นงบประมาณไปจำนวนมหาศาลจนเกินที่ตั้งไว้เลย จากนั้นก็มีบริษัทจากอเมริกาเข้ามารับช่วงต่อจนกระทั่งโครงการขุดคลองนี้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ครั้งแรกในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1914 จนได้รับการกล่าวขวัญว่านี่คือหนึ่งในโครงการทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างอย่างยากลำบากที่สุดในโลกด้วยนั่นเอง 

คลองปานามามีระยะทางยาวทั้งสิ้น 82 กม. เป็นเส้นทางน้ำที่ขุดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ผสมกับการเชื่อมแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างทะเลสาบกาตูน (Gatun Lake) ที่อยู่ตอนกลางของแผ่นดินนั่นเอง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์คลองปานามาได้ดีที่สุดนั้นก็คือ Miraflores Visitors Center ศูนย์นักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางปากคลองด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณ Miraflores Locks อันเป็นด่านควบคุมการเดินเรือสำคัญของเส้นทางนี้ ภายในตึกนี้มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์การก่อสร้างคลองปานามาที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ  มีระเบียงชมวิวและชมการปล่อยเรือด้วยนั่นเอง ส่วนทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นก็มีด่านควบคุมการเดินเรือเช่นกัน ซึ่ง Gatun Locks นี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์นักท่องเที่ยว Agua Clara Locks Visitor Center อีกด้วย ตรงจุดนี้นอกจากจะมีระเบียงชมวิวที่สวยงาม มีห้องฉายวิดีทัศน์ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบไม่แพ้โรงภาพยนตร์ เพื่อฉายประวัติตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ของคลองปานามา

การล่องเรือสำราญผ่านเส้นทางคลองปานามา Cr.pic.: https://www.hollandamerica.com/

อีกหนึ่งวิธีเที่ยวคลองปานามาอย่างถึงแก่นและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหนนั่นก็คือการล่องเรือสำราญผ่านเส้นทางคลองปานามานั่นเอง โดยเรือสำราญที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในโลกบนเส้นทางนี้ต้องยกให้กับ Princess Cruises ที่มีทริปการล่องเรือผ่านคลองนี้ตลอดจนการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ ในแถบแคริบเบียนและอเมริกาใต้อีกด้วย ที่พาเราสัมผัสความหลากหลายทางธรรมชาติตั้งแต่ป่าไปจนถึงมหาสมุทร รวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว รวมถึงการล่องเรือผ่านช่องแคบปานามาและด่านต่างๆ อันเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ไม่เหมือนใคร Princess Cruises เป็นเรือสำราญเก่าแก่ที่เริ่มเดินเรือผ่านคลองปานามานี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1967 แล้วก็ยังได้รับการจัดอันดับจากสื่อท่องเที่ยวทรงอิทธิพลของโลกอย่าง Condé Nast Traveler ให้เป็นหนึ่งในลิสต์ 7 Cruise Wonders of the World อีกด้วย 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหลากสีสัน


Biomuseo  Cr.pic.: https://www.archdaily.com/ 

Biomuseo เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหลากสีสันที่โดดเด่น แต่ความหลากสีที่ว่านั้นไม่ใช่สีต่างๆ ของธรรมชาติแต่กลับเป็นสีสันสดใสเฉดต่างๆ ของหลังคาหลากรูปทรงบนอาคารที่ตัดกันจนโดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ จากการออกแบบของ Frank Gehry คือสถาปนิกชื่อก้องโลกที่ที่ออกแบบสร้างสรรค์อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นผลงานจากฝีมือของ Frank Gehry แห่งแรกที่สร้างขึ้นในละตินอเมริกา โดยอาคารนี้สร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการในปี ค.ศ.2014 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติของปานามา และนี่ก็คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งปานามา  สีสันหลากหลายของตัวอาคารนั้นยังสื่อถึงธรรมชาติในปานามาที่หลากหลาย ก็มาจากการเป็นภูมิประเทศที่อยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกด้วยนั่นเอง อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณ Amador Causeway ปากอ่าวในเมืองหลวงปานามาซิตี้ใกล้กับปากแม่น้ำของคลองปานามา (Panama Canal) 

หาดสวยด้วยธรรมชาติมีชีวิต

https://www.redfrogbeach.com/

ปานามานั้นขนาบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก แน่นอนว่าย่อมมีชายหาดสวยมีเสน่ห์น่าหลงใหลมากมาย แต่หาดที่เราหยิบมาแนะนำในวันนี้นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนใครด้วย หาดแรกที่อยากพาไปรู้จักก็คือ Red Fog Beach หรือหาดกบแดงซึ่งที่ไปที่มาของชื่อหาดนี้ก็มาจากกบสีแดงตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในแถบ Isla Bastimentos (Bastimentos Island) ของภูมิภาค Bocas Del Toro ของปานามานั่นเอง หาดทรายขาวที่ตัดกับน้ำทะเลสีครามพร้อมกับความเขียวขจีของป่าไม้ที่สมบูรณ์นั้นเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครก็อยากแวะมาพักผ่อนในแถบนี้ ซึ่งมีรีสอร์ทดีๆ อยู่หลายแห่ง 

Colon Island Cr.pic.: https://bocasdeltoro.travel/

อีกหาดที่มีเอกลักษณ์คล้ายกันในการที่มีสัตว์เป็นเสน่ห์ชูโรงนั่นก็คือ Starfish Beach หรือหาดปลาดาว ตั้งอยู่ตรงบริเวณ Isla Colon (Colon Island) ในภูมิภาค Bocas Del Toro เช่นเดียวกับหาด Red Fog Beach โดยบริเวณนี้จะพบปลาดาวอยู่ในแถบน้ำตื้นเป็นจำนวนมาก น้ำทะเลใส คลื่นไม่แรง เลยทำให้ปลาดาวชอบมาอยู่กันบริเวณนี้และเราก็สามารถเห็นปลาดาวด้วยตาเปล่าเลย นอกจากจะเป็นแหล่งดูปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หาดนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้ว ด้วยความที่คลื่นไม่สูง น้ำใส หาดทรายขาว ก็เหมาะแก่การเล่นน้ำและเหมาะแก่ทริปครอบครัวที่เด็กๆ จะชอบเป็นอย่างยิ่ง 

แหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อแห่งปานามา


Photo by fran hogan on Unsplash

โลกใต้ทะเลก็เป็นอีกเสน่ห์ของปานามา แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าไปเยือนแถมยังเป็นแหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ก็คือ Coiba National Park ตั้งอยู่บริเวณอ่าว Gulf of Chiriquí ในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อุทยานแห่งชาติทางทะเลของปานามาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี ค.ศ.1992 ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 38 เกาะ มีเกาะใหญ่ที่สุดก็คือ Isla Coiba (Coiba Island) มีขนาดพื้นที่กว่า 503 ตร.กม. และถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลางเลยทีเดียว

Coiba Island  Photo by Chema Photo on Unsplash

เกาะนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติค่อนข้างสูงมากอีกแหล่ง ตั้งแต่ความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่าบนพื้นดิน โดยเฉพาะนกที่พบมากถึงกว่า 147 สายพันธุ์ และเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียงของโลก ด้านโลกใต้ทะเลก็มีความหลากหลายไม่แพ้กัน แหล่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลากสีสันและปะการังสวยสด เป็นแหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อและยังเป็นแหล่งที่มีกิจกรรมทางทะเลต่างๆ ให้เราเลือกสนุกอีกมากมาย ด้วยความหลากหลายและความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลนี้ ทำให้อุทยานแห่งชาตินี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายใต้ชื่อ Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection ในปี ค.ศ.2005 

คาร์นิวัลแห่งสีสัน 

ในทวีปอเมริกาไม่ได้มีแค่เทศกาลคาร์นิวัลที่บราซิลเท่านั้นที่สนุกและโด่งดัง อีกคาร์นิวัลที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักไม่แพ้กันก็คือ Carnival de Panama นี่เอง เทศกาลนี้จะจัดกันทั่วประเทศราวเดือนมีนาคมของทุกปี แต่ที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นที่เมืองหลวงอย่างปานามาซิติ้ เพราะเทศกาลหลากสีสันที่สนุกสนานนี้จะครึกครื้นไปทั่วเมือง 4 วัน 4 คืน โดยเฉพาะขบวนพาเหรดที่สร้างสรรค์ได้น่าสนใจไม่แพ้คาร์นิวัลที่ไหนเลยทีเดียว

Dan Usher, https://www.youtube.com/watch?v=Rr40EJL2kJ8

เทศกาลแห่งสีสันและความสนุกนี้จัดมาแล้วนานนับศตวรรษ โดยเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี ค.ศ.2010 ที่ผ่านมานี่เอง นอกจากขบวนพาเหรดสุดเก๋ที่เป็นที่สนใจของทุกคนแล้ว ผู้คนก็จะออกมาร่วมกันเต้นรำบนท้องถนนอย่างคึกคัก และกิจกรรมที่น่าสนุกอีกอย่างของงานนี้ก็คือการสาดน้ำที่สนุกสนานไม่แพ้สงกรานต์บ้านเรากันเลยล่ะ ใครที่อยากสัมผัสกับสีสันและชีวิตชีวาของปานามาต้องไม่พลาดงานนี้เด็ดขาด

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างของความหลากหลายบนดินแดนนี้ที่มีมากกว่าแค่เรื่องของการขุดคลองอันเป็นโครงการวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เรารู้จักกันดี เหมือนกับที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวของปานามากล่าวไว้ว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้คลองปานามานั้นซ่อนอยู่ในดินแดนนี้อีกเพียบ

How to get there :
การเดินทาง เครื่องบินไม่มีบริการเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยถึงปานามา มีแต่บริการบินแบบต่อเครื่องซึ่งจะบินไปลงยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินหลักของประเทศ Tocumen International Airport (PTY) เมืองปานามาซิตี้ โดยตัวอย่างของสายการบินที่ให้บริการมีดังนี้
Lufthansa > สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ (ไทย) – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ปานามาซิตี้ (ปานามา) 
KLM > สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ (ไทย) – อัมสเตอร์ดาม (เนเธอร์แลนด์) – ปานามาซิตี้ (ปานามา)  
Eva Air > สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ (ไทย) – ไทเป (ใต้หวัน) – ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) – ปานามาซิตี้ (ปานามา)
Turkish Airlines > สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ (ไทย) – อิสตันบุล (ตุรกี) – โบโกตา (โคลอมเบีย) – ปานามาซิตี้ (ปานามา)  

Where to stay : 

ปานามาซิตี้ (Panama City)
Boutique Hotel > La Concordia Boutique Hotel (https://laconcordiapanama.com/)
Boutique Hotel > American Trade Hotel (https://www.americantradehotel.com/)
Hotel & Resort > Panama Jack Resorts (https://panamajackresorts.com/)
Hotel & Resort > The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama (https://www.marriott.com/hotels/travel/ptykp-the-buenaventura-golf-and-beach-resort-panama-autograph-collection/) 
Hostel & Budget > Hostal Casa Areka (https://hostalcasaareka.com/)
Hostel & Budget > El Machico Hostel (https://www.elmachicohostel.com/index.html)

When to go :

ฤดูกาล / ฤดูท่องเที่ยว

ปานามามี 2 ฤดูกาลคือฤดูร้อนและฤดูฝน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ที่ 22-30 องศาเซลเซียส  โดยที่ฤดูร้อนจะอยู่ช่วงเดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนฤดูฝนจะอยู่ช่วงเดือน พ.ค.-พ.ย.
High Season > ธ.ค.-เม.ย.  - Low Season > พ.ค.-พ.ย.

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Saturday, February 22, 2020 - 17:31


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 15:02

กรีซ มรดกอันงดงามแห่งอาณาจักรโบราณ


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 13:55

เสน่หาอิตาลี


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 12:52

Nicaragua นิคารากัว จุดหมายใหม่ของนักผจญภัย


LEAVE A COMMENT