ผู่เอ่อร์ เมืองหลวงของชาในประเทศจีน

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Friday, September 17, 2021 - 13:52

ผู่เอ่อร์ เป็นศูนย์จำหน่ายชาที่ผลิตทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนานมาตั้งแต่โบราณกาล ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชาผู่เอ่อร์มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้สมญานามว่าเป็นเมืองหลวงของชาในประเทศจีนเลยทีเดียว ด้วยพื้นที่สูงเต็มไปด้วยหุบเขา มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนที่อบอุ่น อากาศเย็นสบาย มีฝนตกชุก และแสงแดดที่สดใส จึงเป็นพื้นที่เหมาะแก่การปลูกชาที่ให้ผลผลิตใบชาที่มีรสชาติดี

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ในผู่เอ่อร์ Photo by Discover Yunnan

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 98 ของพื้นที่  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 376 เมตร ถึง 3,306 เมตร ทั้งยังมีที่ตั้งอยู่ใน Tropic of Cancer ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระอาทิตย์โคจรมาตรงศีรษะทางซีกโลกเหนือเป็นตำแหน่งสุดท้าย แล้วจึงได้เปลี่ยนทิศทางโคจรลงไปทางซีกโลกใต้

จังหวัดผู่เอ่อร์ในยูนนาน ดูแผนที่ 

ผูเอ่อร์ จังหวัดทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  ใน 839 AD เป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคนี้ถูกรวมเข้ากับระบบการบริหารของราชวงศ์จีน ในราชวงศ์หยวน รัฐบาลกลางเปลี่ยนชื่อเป็น Pu'ri (普日) ในปี 1278 ในที่สุดในราชวงศ์หมิง ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นผู่เอ่อร์ "Pu'er" (普耳) ในปี 1384 ในสมัยจักรพรรดิว่านหลี่ ต่อมาหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนเป็น ซือเหมา ในปี ค.ศ. 1950    และได้กลับมาใช้ชื่อ ผู่เอ่อร์ อีกครั้งในปี ค.ศ. 2007 และให้เขตเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของผู่เอ่อร์ชื่อว่าเขตซือเหมา การเปลี่ยนชื่อนี้ส่งผลต่อขนาดพื้นที่การผลิตชาผู่เออร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของภูมิภาค ในปี ค.ศ. 2007 ราคาชาผู่เอ่อร์ตกต่ำครั้งใหญ่ แต่ราคาก็ได้ฟื้นตัวในเวลาต่อมา และยังคงมีส่วนเป็นสินค้าสำคัญในการสร้างรายได้ในผู่เออร์

แม่น้ำโขงหรือหลานชาง Photo by Discover Yunnan

แม่น้ำโขงหรือที่ท้องถิ่นเรียกหลานชางไหลผ่านทางตะวันตกของผู่เออร์ เป็นความสำคัญในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมอีกทางหนึ่ง  ผู่เออร์มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองหยูซี ทางตะวันออกเฉียงเหนือ หงเหอทางทิศตะวันออก สิบสองปันนาทางทิศใต้  หลินชางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เมืองต้าหลี่และฉู่สยงทางทิศเหนือ รวมทั้งมีพรมแดนติดต่ออีกสามประเทศ คือ จังหวัดเดี่ยนเบียน ประเทศเวียดนาม แขวงพงสาลี่ ประเทศลาว และรัฐฉาน ประเทศพม่า จึงมีชนเผ่าอาศัยอยู่ที่นี่อย่างมากมายและหลากหลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ชาวชนเผ่าในผู่เออร์ Photo by Discover Yunnan

เมืองผู่เอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรชนที่เป็นชนเผ่า 36 เผ่าจำนวนถึง 1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด ชนเผ่าที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14 เผ่า ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู ว้า ปู้หล่าง เย้า เป็นต้น ท่ามกลางความแตกต่างของขนบประเพณีชนเผ่า นั้นล้อมรอบด้วยบรรยากาศโรแมนติกและความงามแห่งธรรมชาติ ถือเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเมืองผู่เอ่อร์แห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองผู่เอ่อร์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

นอกจากการชิมชาและชื่นชมในวิถีวัฒนธรรมแห่งเมืองผู่เออร์แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมสนุกสนาน และความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติผู่เอ่อร์ Photo by http://www.mekong.cn/

อุทยานแห่งชาติ Puer ในเขต Simao District  ป่าสงวนแห่งชาติ Pu'er Sun River เป็นโครงการที่สร้างการผจญภัยในป่าแห่งแรกของ Pu'er  ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์พักผ่อนในป่าบริสุทธิ์เรียกว่า "จังเกิลไฟลท์"  โดยวนอุทยานแห่งชาติแม่น้ำซัน-แม่น้ำผู่เอ่อร์ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  เป็นโครงการผจญภัยในป่าขนาดใหญ่โครงการแรกในเมืองผู่เอ่อร์

Jungle Flight เป็นโครงการประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งในป่าบริสุทธิ์ที่ผสมผสานความบันเทิง การผจญภัย และความท้าทาย ซึ่งเชื่อมโยงต้นไม้เข้ากับเส้นทาง เพื่อสร้างอุปสรรคที่น่าตื่นเต้นมากมายในระดับความยากต่างกัน  โดยทำกิจกรรมข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยการเลื่อน คลาน บิน และปีนเขา เป็นการมอบประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการควบคุม และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสและความรู้สึกที่น่าพอใจของการตกจากที่สูง การปีนป่าย และการร่อนอย่างอิสระ นอกจาก Jungle Flight แล้ว อุทยานแห่งชาติได้จัดทำโครงการอื่น ๆ อีก และในอีก 3-5 ปีข้างหน้า อุทยานจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวป่าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศ ที่รวมเอาสิ่งใหม่ล่าสุดมากมายและประสบการณ์ในป่าไม้ยอดนิยม

แพนด้าแดง สัตว์หายากใกล็สูญพันธุ์ ในผู่เอ่อร์ Photo by http://www.mekong.cn/ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2020 อุทยานฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสบการณ์ป่าไม้” ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการหรือเรียกว่าไกด์ชุมชน จะมาเป็นผู้แนะนำประสบการณ์ด้านการเข้าป่า และเครื่องมือในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว ผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่ มีประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ต่างๆ มากมาย ประสบการณ์ด้านสุขภาพ เช่น โยคะป่า การฝึกสมาธิและการเรียนด้านสุขภาพ ประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การสร้างภูมิทัศน์ขนาดเล็กและการร่างภาพตามธรรมชาติ และประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา เช่น Fun Run ใน Sun-River Park ซึ่งตอบสนอง ความต้องการของผู้คนที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ทะเลสาบ Meizi Photo by Discover Yunnan

Meizi Lake Park :  Meizi (Plum) Lake Park เป็นจุดชมวิวระดับ 2A ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขต Simao ของเทศบาล Pu'er ได้ชื่อมาจากแม่น้ำ Meizihe ซึ่งสร้างอ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการชลประทาน ทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.67 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบ Meizi ยาว 3.5 กม. มีพื้นที่เป็นน้ำ 600 Mu (เอเคอร์ของจีน) และความลึกเฉลี่ย 15 เมตร สำหรับการเที่ยวชมสถานที่ได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการพายเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนชายฝั่งทะเลสาบ มีศาลาและสถาปัตยกรรมแบบโบราณ และทางเดินเพื่อแสดงงานอักษรวิจิตรของนักวรรณกรรมท้องถิ่น

นอกจากทะเลสาบแล้ว ยังมีศาลาสำหรับพักผ่อนและดื่มชา รวมทั้งชิมปลาหลากสไตล์ที่ปรุงด้วยน้ำในทะเลสาบ รอบ ๆ ทะเลสาบรายล้อมไปด้วยต้นบ๊วยมากมาย ตกแต่งศาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากรอบทะเลสาบมีเนินเขาและภูเขามากมาย คุณจึงมักจะเห็นนกบินไปที่ทะเลสาบ  จึงเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันอย่างมากมายทีเดียว สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติที่คือ ต้นชาขนาดใหญ่ในสวนซึ่งสูงถึง 12 เมตร จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ต้นไม้ต้นนี้มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ซึ่งเป็นของต้นชาที่เปลี่ยนจากแบบป่าเป็นพันธุ์ปลูก

ถนนชา-ม้าโบราณในผู่เอ่อร์ ประเทศจีน Photo by http://www.yunnanadventure.com/ 

Ancient Tea-Horse Road ถนนชา-ม้าโบราณ (ในประเทศจีน) เป็นเส้นทางการค้าผ่านยูนนาน เสฉวน และทิเบตเป็นหลัก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 20 ผู้คนในมณฑลเสฉวนและยูนนานเดินเท้าและขี่ม้ากับฝูงม้าเพื่อแลกชา เป็นถนนสำหรับม้ากับผู้คนจากทิเบต   ทางเดินนี้จึงถูกเรียกว่าถนนทีฮอร์ส เมื่อยืนอยู่บนถนน จะยังคงมองเห็นร่องลึก 70 ซม. ในแผ่นหินที่เกิดจากการเหยียบกีบม้าตลอดหลายศตวรรษ ทั้งมีแท่นบูชาเก่าแก่ริมถนนจารึกคัมภีร์และคติทางศาสนาอย่างหลากหลาย ถนนโบราณทีฮอร์สเป็นถนนเก่าแก่ที่สูงชันและสูงชันที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งได้นำพาอารยธรรมและวัฒนธรรมมาเผยแพร่มานานหลายศตวรรษ

ไร่ชาในผู่เอ่อร์ Photo by https://teaallure.com/

ถนนทีฮอร์สมีต้นกำเนิดมาจาก 'ตลาดค้าชาม้า' (茶马互市) ซึ่งเป็นการค้าขายชาต่อม้าแบบดั้งเดิมระหว่างชาวฮั่นและชาวทิเบต เริ่มด้วยความสนใจในชาของทิเบตในราชวงศ์ถัง (618–907) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง บางสถานที่ในเสฉวน เช่น หมิงซาน มีหน่วยงานรัฐบาลเฉพาะ (茶马司) เพื่อจัดการและดูแลการค้าชา-ม้า ถนนชาฮอร์สเชื่อมโยงเสฉวน ยูนนาน และทิเบต ทอดยาวข้ามภูฏาน สิกขิม เนปาล และอินเดีย จากนั้นไปถึงตะวันออกกลาง และแม้แต่ชายฝั่งทะเลแดงของอียิปต์ โดยทั่วไป (ในประเทศจีน) ถนนชาม้าโบราณถูกแบ่งออกเป็นสองถนนสายหลัก: ถนนชาม้าเสฉวน–ทิเบต และถนนชาม้ายูนนาน–ทิเบต และต่อไปยังเนปาล พม่า และอินเดีย จึงเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมต่อยูนนานกับเอเชียใต้ ถนนเสฉวน-ทิเบตทั้งหมดมีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตร มีประวัติยาวนานถึง 1,300 ปี

ชาคุณภาพดีในผู่เอ่อร์ Photo by https://teaallure.com/

สำรวจถนนชาฮอร์สในทัวร์ประเทศจีน บนถนน Tea Horse โบราณคดเคี้ยวผ่านพื้นที่ทางตะวันตกอันกว้างใหญ่ของจีน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด ทิวทัศน์อันน่าทึ่ง วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีสีสัน อนุสาวรีย์จักรพรรดิอันวิจิตร และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเดินทางไปตามถนน Tea Horse โบราณได้หวนคืนสู่ธรรมชาติ การเดินทางเพื่อความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเดินทางเพื่อความสดชื่นทางจิตวิญญาณสำหรับคนในเมือง และการเดินทางผจญภัยและการค้นพบ

ในปี 2022 เป็นต้นไป การเดินทางไปยังผู่เออร์ เมืองที่น่าสนใจแห่งนี้จะง่ายดายมากขึ้น ด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านผู่เออร์เข้ามายังเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยสามารถเดินทางเริ่มต้นจากกรุงเวียงจันทน์ หรือข้ามไปจากเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นการเปิดช่องทางใหม่ให้นักท่องเที่ยวเลือกที่เดินทางสู่ประเทศลาวและจีนได้อีกทางหนึ่ง

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 17, 2021 - 13:52


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 22, 2021 - 18:27

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Monday, September 20, 2021 - 13:50

เวียงจันทน์ไปวังเวียง


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, September 10, 2021 - 14:43

หลวงน้ำทา ประเทศลาว


LEAVE A COMMENT