พาหัวใจไปหยุดพัก กำแพงเพชร ตาก ลำพูน

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Saturday, March 14, 2020 - 14:04

ท่องเมืองโบราณ เมืองชากังราว กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี สืบต่อมายังสมัยสุโขทัยได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า " เมืองชากังราว" ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า " เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันกำแพงเพชรเป็นที่สุดของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงความยิ่งใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

โบราณสถานขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และศรีสัชนาลัย ยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้วัสดุศิลาแลง และรูปแบบศิลปกรรมไทยดั้งเดิม  ต้องเดินชมความยิ่งใหญ่ด้วยตนเอง ที่วัดพระสี่อิริยาบถ ย้อนอดีตไปราวห้าร้อยปี ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลังของวิหารเป็นมณฑปที่ประดิษฐานพระสี่อิริยาบถ คือ ท่ายืน เดิน ลีลา นั่ง และพระนอน อีกสถานที่คือ วัดช้างรอบ ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก ตัวช้างทำลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษางดงามมากมาย  

โมโกจู ที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ยอดเขาโมโกจูสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล นักเดินทางต้องอึดและอดทนพอสมควรเพราะต้องใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับ 5 วัน คำว่า โมโกจู ยอดเขาที่สูงที่สุดใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อนี้มาจากภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือนฝนกำลังจะตก ใครชอบเดินป่า ใครชอบท้าทาย ไม่ควรพลาด เพราะจุดหมายอันงดงาม บนยอดเขาที่เรียกว่าหินเรือใบ และทิวทัศน์ตระการตารอบตัว 360 องศานั้น ควรค่าแก่การเดินทางไปพิสูจน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้การเดินป่าระยะไกล (โมโกจู)  เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น

สวรรค์อยู่แค่เอื้อม ที่ช่องเย็น

ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คือป่าในดวงใจของนักท่องไพรคือผืนป่าตะวันตกที่เขียวขจี มีป่าไม้สูงใหญ่สุดสายตา ฤดูกาลที่แตกต่างได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลา ป่าแม่วงก์ก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะฝน หนาว ร้อน ที่นี่คอยต้อนรับนักเดินทางเสมอ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้างป่า กระทิง กวาง หมี แมวลาย และนกมากมาย ยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเหมือนสีขาวของม่านหมอกคอยไล่ตาม จุดหมายคือช่องเย็น ที่เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้มผาง สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯเพียงแค่ 28 กิโลเมตร ใช้รถเดินทางไปสุดถนนก็จะพบกับสถานที่ซึ่งไม่เหมือนที่ไหน มีสายลม พัดผ่าน และหมอกปกคลุมอ่อนๆ  อากาศหนาวหอมสดชื่อ และเย็นตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อช่องเย็น...ควรนอนกางเตนท์ดูดาว เพราะสวรรค์น้อยๆ อยู่แค่เอื้อมเลยทีเดียว

อลังการม่านฟ้า ที่เมืองตาก

ตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน มีหลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตาก ประชากรมีการอพยพของชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ ลงมาตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก” จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้วถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก

ผจญภัย ไปน้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขต 3 กิโลเมตร สายน้ำที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ แทรกตัวอยู่ตามโขดหิน หน้าผา และต้นไม้ใหญ่น้อย งดงามดั่งภาพฝัน ดูเหมือนม่านฟ้าของสายน้ำ ทำให้ ทีลอซู โด่งดังทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ น้ำตกทีลอซูไม่ได้เปิดตลอดเวลา แต่จะเปิดเป็น 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 และวันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม (หรือถ้าช่วงเดือนตุลาคมฝนยังตกอยู่ อาจจะเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนแทน) การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู ค่อนข้างถูกใจสายผจญภัย เส้นทางแรกสามารถล่องเรือยางจากท่าทราย อำเภออุ้มผาง ไปตามลำน้ำแม่กลอง ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง : เดินเท้าตามเส้นทางรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง

ตามหาทางช้างเผือก บนดอยพาวี ทางช้างเผือก

ดอยพาวี สูงเสียดฟ้ามีความสูง 1,920 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดดอยอยู่ในฝั่งเขตประเทศ พม่า แต่จุดเริ่มต้นเดิน จะอยู่ที่ฝั่งไทย อ.อุ้มผาง จ.ตาก การเดินทางต้องขออนุญาตจากที่ทำการเขตชายแดนบ้านมะโอโค๊ะ ใช้คนนำทางที่เป็นคนท้องถิ่นจะรู้ว่าเส้นทางไหนปลอดภัย ยิ่งสูง ยิ่งสวย ยิ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม การเดินป่า ไม่ต้องเร่งรีบ เดินไปพักไป แวะถ่ายรูปไปเรื่อยเพราะระหว่างทางก็มีต้นไม้พันธุ์แปลๆ เรื่องเล่าให้ได้จดจำ จุดแรกคือจุดตั้งแคมป์จากจุดเริ่มเดินระดับ 800 เมตร จนไปถึงแคมป์ที่ 1,700 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระดับความ ทางขึ้นไปถึงยอดที่ความสูง 1,920 เมตร มีระยะทางประมาณ 1 กิโลกว่ามีความชันใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ระหว่างทางมีน้ำตก“น้ำตกปิตุ๊โกร”  ที่งดงาม จุดพักแคมป์ยามค่ำคืนเหมาะกับการนอนดูดาวบนทางช้างเผือก บนยอด “ดอยพาวี” งดงามด้วยทิวทัศน์ 360 องศาสุดสายตา

ภาพจำ ที่ลำพูน

จังหวัดลำพูน หรือเมืองหริภุญไชยเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี มีพระนางจามเทวี เป็นสตรีที่เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลาย เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เปลวแดด สะท้อนเปลวธรรม...ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดชาวปีระกา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ราชกษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลำพูน รูปทรงสัณฐานขององค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิม คือ เป็นทรงปราสาทสี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูง ในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาประมาณปี พ.ศ. 1951 โปรดให้มีการปิดทององค์พระธาตุ พ.ศ. 1990 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์สำคัญแห่งเมืองเชียงใหม่ ทรงร่วมกับพระมหาเมธังกรเถระ ก่อพระมหาเจดีย์ให้สูงขึ้นเป็น 92 ศอก กว้างยาวขึ้น 52 ศอก เป็นรูปร่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบัน  สถาปัตยกรรมปัจจุบันงดงามด้วยประกายทองจังโก (ทองจังโกนี้บ้างทำจากทองเหลืองทองดอกบวบ (ทองที่ราคาไม่แพง มีสีเหลืองอ่อนๆ ปนสีเขียวอ่อน ทองแดงปนนาค เป็นทองคำผสมโลหะอื่น เช่น ดีบุกซึ่งมักตีเป็นแผ่นบางๆใช้ตะปูเย็บโลหะเย็บติดกับตัวพระธาตุหรือพระเจดีย์) ทำให้องค์พระธาตุโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ได้แก่ ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกหนึ่งบาตร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยที่ ยังมีพระพุทธไสยาสน์บรมธาตุอุปนันท์ พระนอนสีทองที่งดงาม มีนักเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดทั้งปี

เชื่อมั่นและศรัทธา....กู่ช้าง กู่ม้า

กู่ช้าง โบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กับกู่ม้า มีความเชื่อแต่โบราณว่าที่นี่สุสานช้างศึกและม้าศึกของพระนางจามเทวี จึงกลายเป็นแหล่งรวมจิตใจ ของประชาชนชาวลำพูน และนักท่องเที่ยว เรื่องเล่าสืบต่อกันมา กู่ช้าง คือสถานที่บรรจุซากพระยาช้าง “ปู้ก่ำงาเขียว”  ช้างที่มีอิทธิฤทธิ์มาก คู่บารมีของ พระนางจามเทวี พระยาช้างมีลักษณะพิเศษ มีตัวสีคล้ำ งาสีเขียว เมื่อช้างปู้ก่ำงาเขียว ล้มลงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ในสมัยนั้น พระนางจามเทวี จึงโปรดให้นำซากไปฝัง โดยให้สร้างเจดีย์ทรงสูงครอบไว้ ให้ปลายงาชี้ขึ้นฟ้า เชื่อกันว่า หากได้ลอดท้องพระยาช้าง จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มีอาชีพการงานที่ก้าวหน้า มั่นคง ขออะไรก็จะสมหวังดังปรารถนา ส่วน กู่ม้า เป็นสถูป อยู่บริเวณใกล้ๆ กับกู่ช้าง องค์สถูปมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ปลายมน ทั้ง กู่ช้าง-กู่ม้านี้ เป็นที่สักการะศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล และยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน

ร่มรื่น ร่มเย็น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อยู่ในเขตจังหวัดลำพูน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ รัชกาล ที่ 9  เยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวเขา ทรงมีพระราชดำริว่า "หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง ปัจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยงโบราณบ้านน้ำบ่อน้อย ชุมชนดั้งเดิมมีการสร้างบ้านแบบโบราณไม่ใช้ตะปู ชมแปลงสาธิตพันธุ์พืช เช่น มะม่วงพันธุ์นวลคำ มัลเบอร์รี คะน้าดอยคำ มะเฟืองสายพันธุ์ไต้หวัน ฯลฯ พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อันเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมียให้แวะมาสักการะ 

Where to Stay

กำแพงเพชร

http://www.chakungraoriverview.com/

https://maiyairesort.com 

 ตาก

https://www.berichhotel.com/

https://www.facebook.com/wareeresorttak/

 ลำพูน

https://www.facebook.com/meedeehomestay/

https://www.facebook.com/thaithani.lamphun/

Travel Tips :

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เดินทางจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้องเตรียมสัมภาระต่าง ๆ นอกจากเสื้อผ้าแล้ว ควรเตรียม เต็นท์ แบบที่น้ำหนักเบา กางง่าย ถุงนอน ชนิดหนา และอุปกรณ์การทำอาหาร เช่น กระทะ, หม้อสนาม, ตะหลิว และมีดทำครัว

ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จุดชมวิวทะเลหมอก อาหารและน้ำดื่ม มีขาย ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ห่างจาก ช่องเย็น 28 กิโลเมตร นอนเต็นท์ มีลานกางเต็นท์ ที่ช่องเย็น มีห้องน้ำ มีลานจอดรถ  รถเก๋ง รถตู้ เดินทางสู่ช่องเย็นได้มีทางลาดยาง ตลอดเส้นทาง

น้ำตกทีลอซู ต้องใช้บริการยานพาหนะที่กลุ่มสหกรณ์เดินรถจัดไว้ให้ ระหว่าง ศูนย์แสดงสินค้า เทศบาลตำบลแม่กลอง ถึงน้ำตกทีลอซู รถรับ-ส่งแต่ละคัน ให้บรรทุกไม่เกิน 10 คน/คัน  เวลาเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู กรณีไป-กลับ สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์พักค้างแรม สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวน้ำตกทีลอซู จะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤษภาคม

วัดพระธาตุหริภุญชัย  จากตัวเมืองลำพูนใช้เส้นทาง ถนนเจริญราษฎร์ วัดตั้งอยู่ติดริมถนน

กู่ช้าง-กู่ม้า ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนวัดไก่แก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าจังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 106 ถึงอำเภอลี้ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1087 ตรงไปถึง กม. 7 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 173 กิโลเมตร

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Saturday, March 14, 2020 - 14:04


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 15:02

กรีซ มรดกอันงดงามแห่งอาณาจักรโบราณ


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 13:55

เสน่หาอิตาลี


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, April 02, 2020 - 12:52

Nicaragua นิคารากัว จุดหมายใหม่ของนักผจญภัย


LEAVE A COMMENT