วันเดียวเที่ยวสมุทรปราการ

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Wednesday, November 25, 2020 - 21:26

รถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวเข้ม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงสายสุขุมวิทได้ขยายส่วนต่อออกไปยังจังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี  คือ สถานีสำโรง สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ำ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะฯ ซอยเทศบาลบางปู 50 ซึ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยว และมีสถานที่ใกล้เคียงหลายแห่งด้วยกัน

การตกแต่งภายในของอาคารพิพิธภัณฑ์เอราวัณ Photo by Bubbers BB

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  สถานที่แรกที่ออกจากรถไฟฟ้าที่สถานีช้างเอราวัณ  ช้างเอราวัณเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ  งานประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงนี้ใช้เทคนิกการเคาะขึ้นรูปด้วยมือ มีความสูงจากหัวช้างลงมาสู่ฐานวัดได้ 43.6 เมตร หรือประมาณความสูงของตึก 14-17 ชั้น  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสร้างขึ้นจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัย  gxHol5komujรักษาของโบราณที่ท่านได้สะสมไว้ รวมถึงรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน เป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุที่มีค่าเหล่านี้ไว้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเหมาะสม  เปิดให้เข้าชมรอบเวลา 09:00-17:00 น บัตร บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท และรอบเวลา 17:00-20:00 น. บุคคลทั่วไปผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

เมืองโบราณ Photo by somdul

เมืองโบราณ  นั่งรถไฟฟ้าต่อมายังสถานีการเคหะฯ แล้วนั่งรถแท็กซี่ต่อไปยังเมืองโบราณ  เมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจัดแสดงไว้อย่างมีชีวิตชีวาบนพื้นที่กว่า 800 ไร่  ในเเบบเเนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบการจัดการอันมีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมาย ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้คนทุกเชื้อชาติ ทุกวัย ในทุกๆ ยุคสมัย โดยจัดแสดงงานตามกิจกรรมสันทนาการแบบไทย แบ่งตามแผนที่เมืองโบราณ เช่น ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และสุวรรณภูมิ  ในเมืองโบราณมีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างวิจิตรบรรจง  หรือสถาปัตยกรรมสำคัญจำลองมาจากภาคต่างๆ ในประเทศไทย

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทจำลอง Photo by somdul

การเข้าชมและการจองตั๋ว วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทุกประเภทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.(ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ รถรางมีบริการเฉพาะ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 19:00-19:00 o.
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 200 บาท

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 350 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รถราง มีบริการเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม Photo by phantomm

จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง วัดอโศการาม ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2497 ชื่อวัดตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ของอินเดียที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามายังแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย

วัดอโศการามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานภาวนา เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ภายในวัดจะมีบรรยากาศร่มรื่น รายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด และยังมีป่าชายเลนติดทะเล ทำให้บรรยากาศดี อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ เหมาะแก่การไปพักผ่อน ไหว้พระทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ

เมื่อเข้ามาภายในวัดจะมีพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นสง่า เป็นพระเจดีย์หมู่รวม 13 องค์  แต่ละองค์จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ รวมถึงภายในยังมีพระธาตุของพระอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ชา นอกจากนี้ภายในวัดอโศการามยังมี วิหารวิสุทธิธรรมรังสี เป็นอาคารจัตุรมุข 3 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสรีระของพระอาจารย์ลี ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำวัตรของสงฆ์ วัดอโศการามถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตมาก ไม่ว่าจะมาไหว้พระทำบุญ ถ่ายรูปสวยๆ หรือปฏิบัติธรรม

สะพานสุขตา บางปู Photo by Somluck Rungaree

นั่งแท็กซี่ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงบางปู หรือ สถานตากอากาศบางปู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทย สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2480 ตามดำริของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่ ต่อมาจึงได้สร้างสะพานขึ้นมา ชื่อ "สะพานสุขตา" ในเวลาต่อมาสะพานสุขตา ได้มีการสร้างเป็นอาคารขึ้นมาในปลายสะพาน ในชื่อ "ศาลาสุขใจ" ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร มีกิจกรรมเต้นลีลาศ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป บางปูยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกนางนวล ที่อพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาในช่วงต้นฤดูหนาว  โดยมีจำนวนนกไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัวในแต่ละปี และมีจำนวนนกกว่า 200 ชนิดที่อาศัยอยู่ แวะมาให้อาหารนก ถ่ายภาพสวยๆ ในช่วงแดดร่มลมตก รับไม่ผิดหวังแน่

อาหารที่ร้านแม่คูซีน Photo  by แม่คูซีน

หลังจากพระอาทิตย์ตกน้ำไปแล้ว ความมืดได้คืบคลานเข้ามา เที่ยวมาทั้งวัน ก็ต้องเติมพลังกันหน่อย ขอแนะนำร้านที่ทำอาหารแบบบ้านๆ เหมือนแม่ทำให้กิน ที่ร้าน แม่คูซีน  ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบางปู ร้านตั้งอยู่ริมทะเลมีลมพัดเย็นสบาย ตกแต่งร้านสไตล์วินเทจ มีที่นั่งทั้งในห้องแอร์ และโอเพ่นแอร์ อาหารมีทั้ง ไทย จีน และซีฟู้ด เน้นวัตถุดิบสดใหม่ ทั้งบรรยากาศและอาหารล้วนชวนให้มาชิม

วันเดียวเที่ยวสมุทรปราการด้านปากน้ำ บางปู ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ก็เรียกได้ว่าคุ้มเพราะแต่แห่ง แต่ละสถานที่ก็มีคุณค่า มีความงดงามควรค่าแก่การได้มาเที่ยวชม ขอให้ทุกคนมีความปลื้มปิติและความสุขจากการท่องเที่ยวในทริปนี้

 

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, November 25, 2020 - 21:26


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Monday, June 14, 2021 - 12:25

เที่ยวภูเก็ต 2021


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, June 10, 2021 - 12:04

สุมาตราเหนือ อินโดนีเซีย


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Tuesday, May 25, 2021 - 08:40

วัดมหาธาตุ สุโขทัย


LEAVE A COMMENT