Royal River Organic Farm

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Thursday, May 04, 2023 - 16:06

ผลผลิตใน Royal River Organic Farm / Photo by Royal River

ทางรอดธุรกิจที่มาพร้อมทางรอดของพนักงาน

เมื่อถึงคราวที่ธุรกิจโรงแรมอ่อนไหว จะทำอย่างไรให้รอด โรงแรม The Royal River ก็เป็นหนึ่งโรงแรมในประเทศไทยและทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ เมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาดในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แต่ถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม คือ ไทยและต่างชาติ ที่เคยเน้นจีนและเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่ง คือ หน่อยราชการที่มาจัดประชุมสัมมนา ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีโอกาศที่จะอ่อนไหวตามเหตุและปัจจัยในแต่ละช่วงเวลา จึงต้องหันมาพิจารณาการบริหารงานให้มีความมั่นคงและยืนยาวมากขึ้น

 คุณตามโพธ ต่อสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน โรงแรม The Royal River/ Photo by Dithichaya

ทางรอดระยะสั้น คือการออกโปรโมชั่นที่เข้ากับสถานการณ์ โรงแรมอยูไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง ทั้งเป็นช่วงที่คนไทยมาถวายบังคมพระบรมศพ ได้ลดราคาห้องจากพันกว่าเหลือ 999 บาท ทั้งยังยึดหยุ่นให้เช็คเอาท์เลทได้ มาพักคืนแรกออกไปเข้าคิวรอถวายบังคมพระบรมศพ เขาไม่ทราบว่าจะได้ถวายบังคมกี่โมง เมื่อเสร็จแล้วยังกลับมาอาบน้ำ พักผ่อนอีกเล็กน้อยเพราะเราให้เวลาเช็คเอาท์ถึงเที่ยงคืน แล้วโรงแรมยังนำเงินจากรายได้ที่พัก 100 บาท บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย

การแก้ไขในระยะยาว ซึ่งวิธีการปรับลดพนักงานเข้ามีบทบาท นับว่าเป็นความโชคดีที่โรงแรมได้เริ่มต้นปรับก่อนสถานการณ์โรคระบาด มีการปรับระบบทำงานทั้งหมด สิ่งที่สิ้นเปลืองก็ลดลง แล้วเริ่มต้นให้พนักงานมองหา “สกิลล์” การทำงาน แล้วเริ่มต้นฝึกฝน ในขณะเดียวกันก็ใช้ซับพลายเออร์จากภายนอกมาทำงานให้

ผลผลิตใน Royal River Organic Farm / Photo by Dithichaya

โดยตั้งเป้าลดพนักงานลงจากเดิม 600 กว่า ลดเหลือราว 300 กว่าคนก่อนสถานการณ์โควิด เราไม่เคยให้พนักงานออก แต่ลดลงโดยพนักงานเกษียณอายุงานก็ไม่รับเพิ่ม และในช่วงโควิคอาจมีการปรับการจ่ายพนักงานอยู่บ้าง และได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมและธนาคาร ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องปิด เป็นโอกาสที่เราได้ปรับอย่างจริงจัง โดยให้พนักงานทำงานแบบมัลติฟังชั่น คือคนหนึ่งทำได้หลายอย่าง การฝึกฝนพนักงานแบ่งออกเป็น 3 สกิลล์หลัก ที่พอคนมีความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยู่ที่ไหนก็มีงานทำไม่อดตาย จะสามารถเอาตัวรอดด้วยความรู้ความชำนาญนี้

ผลผลิตใน Royal River Organic Farm / Photo by Dithichaya

สกิลล์ที่ 1. งานช่างทุกอย่าง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ช่างไม้ แทนที่เป็นอะไรหน่อยต้องจ้างช่าง ซึ่งโรงแรมมีงานซ่อมแซมเรื่องต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลา และปัจจุบันช่างก็หายาก แสดงว่าตลาดแรงงานขาดตรงนี้ หรือคุณไม่ได้ทำงานในโรงแรมแล้ว คนในละแวดที่คุณอยู่ทราบว่าเป็นช่างเขาก็เรียกหา ทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้

สกิลล์ที่ 2. อาหาร ฝึกฝนการทำอาหารและทำการค้าขายอาหาร

สกิลล์ที่ 3. การเกษตร เมืองไทยดินดี อากาศดี ปลูกอะไรก็ขึ้น แค่มีสกิลล์เพิ่มขึ้นอีกนิด มีที่ดินเล็กๆ หน้าบ้านอยู่ก็สามารถดำรงชีวิตรอดแล้ว หรือจะต่อยอดทำกิจการที่เติบโตใหญ่ขึ้นได้

Royal River Organic Farm / Photo by Dithichaya

และในช่วงที่ไม่คนเข้าพัก โรงแรมก็ถึงโอกาสปรับปรุงครั้งใหญ่ เพราะมีอายุเก่าแก่มากว่า 35 ปี บางส่วนก็ทรุดโทรม ทั้งยังเป็นโอกาสให้พนักงานได้ฝึกเป็นช่างต่างๆ ด้วยการลงมือทำจริง  พอเริ่มเปิดบริการใหม่ โรงแรมก็สวยสดใส เป็นการดึงดูดลูกค้าได้อีกด้วย

สวนผักออร์แกนิกของโรงแรม

งานด้านเกษตร พนักงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งโรงแรมก็มีที่ว่างที่ใช้ในการทำสวน ทางโรงแรมได้ตระเวณออกดูฟาร์มหลายที่ ได้ สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มาช่วยทำแผนงาน  “สวนผักคนเมือง” ของมูลนิธิเกษตรยั่งยืนจัดวิทยากรมาสอน เริ่มตั้งแต่การปรุงดิน การทำปุ๋ยจากขยะสด การทำแปลงปลูก โดยพนักงานกลุ่มช่างต่างๆ ที่ฝึกกันมาได้นำเอาของเก่าที่รื้อออกมาในช่วงที่ปรับปรุงโรงแรม เช่น ไม้เก่า ประตูเก่า โครงเหล็กเก่า อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ นำกลับมาใช้ใหม่เป็นที่รองรับในการเพาะปลูก ลดการทิ้งขยะของโรงแรมได้เป็นอย่างดี

การทำงานแบ่งออกเป็นสองทีม คือ ทีมเตรียมดิน และทีมเพาะปลูก ตอนแรกก็ใช้คนทำด้วยมือ ขยะจากอาหารของพนักงานเพราะช่วงที่ไม่มีลูกค้า หมัก 25 วันเพื่อให้ย่อยสลาย ทำไปทดลองและพัฒนาไปราวครึ่งปี พอเริ่มมีผลผลิตก็นำมากินกันเอง แจกจ่ายออกไปบ้าง จนโรงแรมใกล้เปิดบริการอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง และคาดการณ์ว่าจะมีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงได้ซื้อเครื่องจักร 2 เครื่อง ขนาด 100 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตในสวนที่นำมาใช้ปรุงอาหารในโรงแรม ทำผักดองเอง เช่น แตงกวา แครอท มะระขี้นก ข้าวโพดอ่อน ต้นหอม มาเสิร์ฟเป็นเครื่องแนมในอาหารชนิดต่างๆ ทั้งยังทำชาเก๊กฮวย ใบแมงลักก็นำมาใช้รับประทานกับขนมจีน หรือจิงจูฉ่ายต้มเลือดหมู ส่วนผักที่ซื้อจากภายนอก ทางโรงแรมก็สั่งจากเครือข่ายสวนผักคนเมืองที่ปลอดภัย เมื่อหน่วยงานต่างๆ ทราบว่าโรงแรมทำสวนผักออร์แกนิก และกำจัดขยะโดยรีไซเคิลให้เป็นปุ๋ยครบวงจรจึงมาขอดูงาน เช่น จากเขตบางพลัด สำนักสิ่งแวดล้อม โรงเรียนใกล้กับโรงแรม เป็นต้น

Bedroom / Photo by The Royal River

Bedroom / Photo by The Royal River

แนวคิด Sustainable สู่ความยั่งยืน

เป็นความคิดที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงแรมเป็นธุรกิจบริโภคขนาดใหญ่ เราซื้อเกือบทุกอย่าง ปล่อยทิ้งของเสียมากมายต่อวัน การจัดบุฟเฟต์กับของเหลือเป็นของคู่กัน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า แล้วเอาของเหลือไปทำอะไรกัน จึงมีการจัดการขยะพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ด้วยการย่อยสลายด้วยเครื่อง เพื่อจะได้ทราบว่าเราทำขยะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ทุกแผนกต้องมาปรับระบบ กระบวนการจัดซื้อ และบริหารการจัดการภายใน เพื่อให้พนักงานที่มีจำนวนน้อยลงนี้สามารถทำงานได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ

ข้าวแช่ อาหาร signature หน้าร้อนของโรงแรม / Photo by The Royal River

ปรับการตลาดให้ตอบสนองลูกค้าให้หลากหลาย

ความเป็นโรงแรมต้องหรูหรา ขายแค่ห้องพัก มีภัตตาคารร้านอาหาร แบบดั้งเดิมเท่านั้นคงไม่ตอบสนองลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าที่เดินเข้ามานั้นเขามีความต้องการที่ซื้อสินค้าและบริการอยู่แล้ว เราต้องวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่ามีความต้องการอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้น เช่น คนมาทำกิจกรรมในโรงแรมเขามีความต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่ม รับประทานอาหาร หรือบ้างทีก็อาจจะต้องนอนค้างคืน อย่างมีการจัดแข่งขันเล่มเกมการ์ด หรือจัดแสดงงานของกลุ่มคนทำไม้มาจัดงาน Thailand Woodworking Fair เป็นต้น

ต้องวิเคราะห์ตลาดแล้วแบ่งแยกไปสู่กลุ่ม small exhibition ทางโรงแรมพร้อมบริการสถานที่จัดงานในราคาย่อมเยากว่าการไปจัดที่ศูนย์ประชุมใหญ่ๆ  จัดให้มีร้านขายกาแฟ แซนด์วิช และให้แคมเปญจองห้องราคาพิเศษสำหรับคนที่มาร่วมงาน เป็นต้น

มุมริมน้ำยามเย็นของโรงแรม / Photo by The Royal River

โรงแรมเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตลาดออกไปได้อย่างหลากหลาย ด้วยโลเคชั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม จึงได้จัดมุมเอ็นเทอร์เทนยามค่ำที่ระบียงกว้างริมน้ำในระว่างวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ มีการแสดงดนตรี จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นมุมพักผ่อนสำหรับคนที่รักสายน้ำ เสียงเพลง การกิน ดื่ม สบายๆ ในวันสุดสัปดาห์

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Thursday, May 04, 2023 - 16:06


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, January 03, 2024 - 15:18

Aurora Australis Tasmania


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Friday, August 11, 2023 - 18:28

Khan al Khalili Market


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Tuesday, July 25, 2023 - 15:57

Wagah Border Ceremony


LEAVE A COMMENT