TBEX Asia 2021 Travel Blog Exchange

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Saturday, October 10, 2020 - 10:13

Travel Bloger จากรอบโลกในประเทศไทย เดือนตุลาคมปี 2021 ในงาน TBEX Asia 2021 ที่อัสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) และผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ต

งาน Travel Blog Exchange (TBEX) เป็นงานอีเวนท์และการประชุมระดับโลกที่เป็นเวที (Platform) รูปแบบใหม่ของนักเขียน (Blogger), นักสร้างข้อมูล (Content Creator) บนสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามและการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ของผู้นำ หรือผู้ริเริ่มการใช้สื่อใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน TBEX Asia ในปี พ.ศ.  2558  ที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ในการจัดงานดังกล่าว และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี ผู้สนใจและเข้าร่วมงานจากทั่วโลก รวม 681 คน จากทั่วโลก  โดยมีสัดส่วน Bloger จากอเมริกา 52%  Bloger จากยุโรป 37 % Bloger จากเอเชีย และออสเตรเลีย 11% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเรื่องการท่องเที่ยว รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ของไทย ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางของภูมิภาคเอเชีย ที่มีศักยภาพและการเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่อง

งาน TBEX Asia 2021 ที่จะจัดขึ้นในปี 2021 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Diversity of South: Phuket & Beyond ที่สะท้อนถึง ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่ กิจกรรม อาหาร ความเป็นอยู่ในภูเก็ต และภาคใต้  โดยจะเสนอรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งและเป็นเสน่ห์ของภาคใต้ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน (Community-Based Tourism) โดยการสะท้อนอัตตาลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน สัมผัสวัฒนธรรมอาหารเฉพาะถิ่นของภูเก็ตและภาคใต้ ที่มีเสน่ห์และความหลากหลาย

จากการได้เป็นผู้จัดงานครั้งสำคัญในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทาย จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทย และเป็นโอกาสสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในมุมมองที่หลากหลาย

ภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการวางรูปแบบการบริหารจัดการรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็น Safe Destination และมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางตรงมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการมีธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งที่พักและการบริการทางการแพทย์ ในการรองรับและอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนทั้งในและต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่มีค่า และทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในแผนที่การท่องเที่ยวโลกอีกครั้ง

 

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Saturday, October 10, 2020 - 10:13


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, December 16, 2020 - 20:27

Cathay Pacific มอบประกันภัย COVID 19


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Monday, December 14, 2020 - 12:25

Bali พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Sunday, December 13, 2020 - 18:28

Thaismile บินอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดทริปเดินทาง


LEAVE A COMMENT