ชมทุ่งดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ

POSTED BY TRAVELBARADMIN | Monday, August 23, 2021 - 10:11

ดอกกระเจียวในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 30 ชนิด อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE  ซึ่งมีความต่างกัน เรียกตามภาษาชาวบ้าน คือชนิดที่กินได้ และกินไม่ได้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma  aeruqinosa Roxb. ชนิดกินไม่ได้มีก้านดอกแข็งและเล็กจัดอยู่ในสกุล paracurcuma ส่วนกระเจียวที่มีก้านอวบน้ำ กินได้ จัดอยู่ในสกุล eucurcuma

ทุ่งดอกกระเจียว Photo by Dithichaya

ได้มีการตั้งชื่อเรียกใหม่กับต้นกระเจียวในสกุล paracurcuma ว่า ปทุมมา โดยมีความเป็นมาดังนี้ พระยาวินิจวนันดร นักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงของไทย ได้พบความงามของดอกไม้พื้นเมืองในสกุลขมิ้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “กระเจียวบัว” จึงได้นำดอกไม้พื้นเมืองนี้ถวายแด่ พระวินัยโกศล แห่งวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ปทุมมาท่าน้อง” และ “บัวสวรรค์” และเป็นชื่อ “ปทุมมา” ในปัจจุบัน

เดินชมดอกกระเจียวยามเช้า Photo by Dithichaya

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นทุ่งดอกกระเจียวแห่งแรกที่มีชื่อเสียงในความงดงาม ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยเป็นพืชล้มลุกมีต้นหรือเหง้ามีลักษณะค่อนข้างกลมฝั่งอยู่ในดิน ในหน้าแล้ง ใบ ดอก ที่เหนือพื้นดินจะเหี่ยวเฉาหายไป จนเมื่อฝนแรกในหน้าฝนได้กลับมา จึงได้แตกดอกใบอีกครั้งหนึ่ง กระเจียวในป่าหินงามส่วนใหญ่ออกดอกสีชมพูสดใส หนาแน่นอยู่ในบริเวณทุ่งกว้าง      

ดอกกระเจียว ออกเป็นช่อ แทงออกบริเวณใจกลางของลำต้น มีก้านดอกมักเป็นสีขาวหรือสีแดงม่วง ส่วนตัวดอกที่มองเห็นจะเป็นใบประดับ ตัวดอกประกอบด้วยใบประดับจำนวนมาก เรียงซ้อนกันขึ้นสูงเป็นรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10-18 ซม. ภายในใบประดับจะเป็นดอกจริงที่มีรูปร่างคล้ายดอกกล้วยไม้ มีลักษณะเป็นหลอด มีกลีบดอกเป็นสีม่วง ดอกออกเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปี  ดอกกระเจียวที่เรียกว่าปทุมมานั้นจะพบมากบนอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในจังหวัดชัยภูมิ

กลีบสีชมพูอมม่วงสดใสของดอกกระเจียว Photo by Dithichaya

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร่ หรือ 99.9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่อยู่ในท้องที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสักมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว
เดิมบริเวณลานหินงามเป็นที่รู้จักเฉพาะราษฎรในท้องถิ่น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2528 นายอำเภอเทพสถิต และป่าไม้อำเภอเทพสถิต ได้ออกตรวจพื้นที่และพบกับลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงามมีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของบุคคลทั่วไป จึงเสนอเรื่องไปยังกรมป่าไม้ผ่านทางจังหวัดชัยภูมิ ในชั้นต้นกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานป่าหินงาม เมื่อเดือนตุลาคม 2529 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,250 ไร่

ดอกกระเจียว Photo by Dithichaya

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียด และพบว่ายังมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เมื่อรวบรวมพื้นที่แล้วประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร่  อีกทั้งพื้นที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา มีลานหินที่มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา มีดอกกระเจียวซึ่งพันธุ์ไม้ล้มลุกประจำถิ่น ที่มีดอกสีชมพูอมม่วงชูดอกสะพรั่งในช่วงต้นฤดูฝน มีน้ำตกที่สวยงาม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ดินเพิ่มเติมเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

ส่วนอุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย  นอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นแล้ว ในต้นฤดูฝนยังงดงามด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู่เต็มท้องทุ่ง   ทั้งยังมีน้ำตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้าผาให้ท้าพิสูจน์ของความหวาดเสียวอีกด้วย บริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า ทั้งพันธุ์ไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาที่สวยงามยิ่ง จึงได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2535 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ต้นกระเจียวขึ้นแซมหินใหญ่น้อย Photo by Dithichaya

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาที่สามแยกพุแค ปตามทางหลวงหมายเลข 21 ไปยังบ้านลำนารายณ์ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 205 เดินทางจากบ้านลำนารายณ์ 48 กิโลเมตร ก่อนถึงที่ทำการอำเภอเทพสถิต 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอหนองบังระเหว ตามทางหลวงหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเข้าแยกซ้ายมือเข้าบ้านไร่ ไปอีก 14 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

หากเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา ใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย บ้านหนองบัวโลก บ้านคำปิง เลยอำเภอเทพสถิต 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าตามทางหลวงหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเข้าแยกซ้ายมือเข้าบ้านไร่ ไปอีก 14 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

น้ำค้างยามเช้าเกาะพราวที่ใยแมงมุม Photo by Dithichaya

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไทรทอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านลพบุรี มุ่งหน้าไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงแยกราหุล เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข  225 อีกประมาณ 65 กิโลเมตร (หลักกิโลเมตรที่ 110-111) จุดชมวิวพังเหยของอุทยานฯ ขับต่อไปอีก 4.5 กิโลเมตร ถึงทางเข้าทุ่งดกกระเจียวไทรทอง (หลักกิโลเมตรที่ 115-116) เลี้ยวซ้ายขับตรงไปราว 7 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถอุทยานแห่งชาติไทรทอง

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติไทรทอง

ในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการและบ้านพักและสถานที่กางเต้นท์ไว้รับรองนักท่องเที่ยว สามารถจองบ้านพักและลานกางเต้นท์ได้จากเว็บไซต์ของอุทยาน
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ. หนองบัวระเหว  จ. ชัยภูมิ  36250 โทรศัพท์   089 282 3437

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ

ร้านค้าสวัสดิการ เปิดให้บริการเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น – 16.30 น.

ลักษณะป่าและลานหินในบริเวณใกล้เคียงทุ่งดอกกระเจียว Photo by Dithichaya

สิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้าสวัสดิการ บ้านพัก ที่กางเต็นท์ ห้องประชุมขนาดเล็ก ลานจอดรถ ห้องน้ำ ห้องสุขา

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/PaHinNgamnationnalpark/

ในช่วงเวลาต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี  ดอกกระเจียวต่างแย่งกันชูช่อพริ้วไสวไปตามสายลม ชูดอแซมพรมด้วยผืนหญ้าสีเขียว ชุ่มช่ำด้วยหยาดน้ำค้างและอาบฉากหลังด้วยม่านสายหมอกในยามรุ่งอรุณของวันใหม่ จึงเหมาะแก่การขึ้นเยือนบนผืน ทุ่งดอกกระเจียว โดยเดินทางมาชมกันแต่เช้าตรู่ถึงยามสาย เก็บความงดงามที่แสนจะประทับใจกันอย่างเต็มเปี่ยม จากอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ

travelbaradmin's picture

ABOUT THE AUTHOR

POSTED BY travelbaradmin | Monday, August 23, 2021 - 10:11


admintator for web Travellerbar.com


RELATED FEED

POSTED BY travelbaradmin | Sunday, October 23, 2022 - 15:24

Grindelwald ประตูสู่ภูมิภาค Jungfrau


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Wednesday, September 14, 2022 - 12:10

Okayama


LEAVE A COMMENT

POSTED BY travelbaradmin | Saturday, July 30, 2022 - 12:49

TBILISI CAPITAL CITY OF GEORGIA 


LEAVE A COMMENT